Zrínyi Ilona Általános Iskola – Hejőbába

COVID-19 eljárásrend

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint nemesbikki Telephely COVID 19

ELJÁRÁS REND

SZÜLŐKNEK:

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban
 • voltak-e külföldön,
 • gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?
 • A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja,,esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükségeseljárni.

Vagyis:

 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlanmulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti. ( Az igények felmérése szeptemberelsején történik).
 • Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 • Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta felülete vagy Facebook csoportja.

COVID 19

ELJÁRÁS REND

TANULÓKNAK:

 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,

–         Az intézménybe         érkezéskor,         minden          belépőnek alaposan                                  kezet                      kell

mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét

 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuka papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
 1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés, beletüsszentés)
 • majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
 • majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat és szaktantermi órákat.
 • Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 • Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása, elfogyasztása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót vagy uzsonnás dobozt vagy tányéralátétet, szívószálat, kiskanalat…!
 • Folyamatos vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.

COVID 19

ELJÁRÁS REND

PEDAGÓGUSOKNAK:

 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az óráksorán mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
 • Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezértezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni!
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 • Alsó tagozaton a következőképpen oldjuk meg: A fiúk az osztályteremben öltöznek, a lányoka fiú és lány öltözőket használják az év elején kiadott beosztás szerint (pl. névsorban elfoglalt helye).
 • Felső tagozaton az öltözőkben öltöznek.

Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében.

 • Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldimegvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk osztálykirándulást” álláspontot képviseli.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 • Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)
 • Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között!
 • Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!
 • Digitális munkarendre átállás estén a G.Suite – ben (Google Meet) tartandó online órák tartását javasoljuk az órarendben meghatározott időben. Anyag kiküldése a Kréta rendszeren keresztül!

COVID 19

ELJÁRÁS REND TAKARÍTÓKNAK:

 • Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.
 • Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!

 • A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás terjedjen ki vezetői utasítás szerint az alábbiakra:
 • ajtók, faburkolatok, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
 • padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
 • játékok, sporteszközök tisztítására;
 • radiátorok, csövek lemosására;
 • ablakok, üvegfelületek tisztítására;
 • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 • képek, tablók, világítótestek portalanítására;
 • pókhálók eltávolítására;
 • rovar- és rágcsálóirtásra;
 • csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.

 • Intézményvezető helyettes ellenőrzi a takarítás megvalósulását!
 • Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről külön órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok közötti váltás!
 • A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget,melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.
 • Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a 4 folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. Afertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
 • hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
 • informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
 • mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
 • padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni,hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
 • A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).
 • Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók.

Hejőbába, 2020. augusztus 28.

Bakosné Árvai Tünde

(igazgató)