Zrínyi Ilona Általános Iskola – Hejőbába

Kezdőlap

Pedagógus Kollégákat keresünk!

A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai várják jövőbeli tanáraikat!

Ha tanító vagy matematika, fizika, kémia, technika, digitális kultúra bármely szakkal rendelkezik, várjuk jelentkezését! Szívesen fogadjuk a pályakezdőket vagy a vidékre vágyó pedagógusokat!

Amit kínálunk:

– esztétikus tantermek korszerű eszközellátottsággal

– tapasztalt pedagóguskollégák, támogató tantestületi légkör

– kis létszámú tanulócsoportok

Amit kérünk:

– szakirányú főiskolai végzettség

– erkölcsi bizonyítvány

– szakmai önéletrajz, motivációs levél

– elhivatottság a gyermekek oktatása – nevelése iránt

Dolgozz velünk!

Érdeklődni a 06 30/356-3891 vagy a 06-49/458-824–es telefonszámon Bakosné Árvai Tünde intézményvezetőnél lehet.

Intézményünk a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola három pedagógusa az
Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
szakmai elismerésben részesült.

Több évtizeden keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében végzett kiemelkedő munkájukért.
A kitüntetettek az adományozást igazoló okiratot és érmet kaptak.

Elismerésben részesülő pedagógusok:

Csapóné Matyi Éva /magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanítónő/

Juhászné Váradi Ilona /tanítónő/

Kozák Ildikó /tanítónő/

Szakmai elismerésükhöz szívből gratulálunk!

Koronavírussal fertőzöttek száma az intézményben: 0 pedagógus, 0 fő tanuló.

 

A Zrínyi Ilona Általános Iskola történetéről, tárgyi, személyi feltételeiről:


1948-ig iskolánk egyházi fenntartású volt. Államosítást követően a volt Bay kastély épületében, majd több más épületben folyt az oktatás 1958-ig. Ebben az évben került átadásra az új iskola épülete, amely 1968-ban 1972-ben és 1988-ban tovább bővült. Napjainkig folyamatosan korszerűsödik (nyílászárók cseréjével, világítás, fűtéskorszerűsítéssel).

Jelenleg 11 tanterem, könyvtárszoba, digitális nyelvi labor, fejlesztő foglalkoztató, tankonyha, informatika terem, technika oktatásához foglalkozató helység, iskolakert, tornaterem ad színteret minden igényt kielégítő módon a gyermekek 1-8 évfolyamon történő oktatásához és neveléséhez.

Sikeres pályázataink révén tanulóink barátságos, otthonos, modern bútorzatú tantermekben tölthetik a mindennapokat. Taneszközeink változatosságát, informatikai eszközeink gazdagságát és korszerűségét szintén sikeres pályázataink biztosítják. Két legkorszerűbb informatikai eszközzel felszerelt tantermünk, öt interaktív táblás terem, tabletek, vezeték nélküli internet elérés az épület minden részében támogatja a modern kor kihívásaira való felkészítését tanítványaiknak.

1994-ben vette fel iskolánk Zrínyi Ilona nevét, akkor vették át a községi önkormányzat által adományozott zászlót és emlékkönyvet. Az ünnepélyes átadás során elhangzott fogadalom szellemében végezzük mindennapi munkánkat. Nevünk, mint ahogyan fenntartónk is az évek folyamán többször változott.

1988 és 2013 között önkormányzati fenntartásban, több átszervezést megélt intézményünk. Közös fenntartású, többcélú intézményként funkcionált a helyi óvodával és községi konyhával majd a szomszédos Nemesbikk település óvodájával és iskolájával is bővült a feladatellátása 2007-től. 2013-ban a helyi önkormányzat a fenntartást és a működtetést is átadta, így állami fenntartásba került iskolánk, immáron szétválva az óvodáktól, csupán az oktatási intézményei tekintetében.

Intézményünk az eltelt évtizedek alatt sok pedagógus munkahelye volt. Volt, akinek rövid állomás volt az életében volt, akinek az egész élete, munkássága a mi iskolánkhoz kötődik.

Iskolánk diákjai, tanárai aktívak a település mindennapjaiban. A múló évek újabb és újabb kihívásokat hoznak, melynek szeretnénk megfelelni. leginkább azáltal, hogy, megfelelő alapkészségekkel, képességekkel rendelkező, továbbtanulásra képes fiatalokat nevelünk, akik jól boldogulnak majdan a felnőtt életükben is.

Szabadidős programok, rendezvények, események


„Lopva még itt bolyong a Nyára
fák és a házsorok között
ám az iskola nyitva már,
és új ruhába öltözött.”
/ Szinetár György /

Minden tanévet ünnepélyes tanévnyitó ünnepséggel nyitunk meg. Hagyományosan elsőseinknek és a Nemesbikkről érkező ötödikes tanulóink köszöntésével.

Szeptember végén a Magyar Diáksport Napja rendezvényünk szolgálja az egészséges életmódra nevelést sportolással, egészséges őszi gyümölcsökből készült ételekkel való ismerkedéssel, azok elfogyasztásával.

Októberben megemlékezünk osztály szinten az Aradi vértanúkról, valamint megünnepeljük iskolai községi megemlékezés formájában a Köztársaság ünnepét, október 23-át.

Novemberben „Csupa csupa egészség” környezetvédelmi, egészségnevelési napokon játszva mélyítik tovább ismereteiket diákjaink az egészséges életmódról, fenntarthatóságról.

Ebben a hónapban szervezik az idősek napját községünkben, ahol mindig szívesen szerepelnek tanulóink. Iskolásaink színvonalas műsorral és kis meglepetésekkel kedveskednek az idős embereknek, mind a községi rendezvényen mind a helyi Pszichiátriai Betegek Otthonában.

November a pályaválasztás előkészítő hónap is: üzemlátogatásokon, szakma megismertető programokon, pályaválasztási kiállításon vesznek részt diákjaink döntésük megfelelő megalapozása érdekében.

„Mert a népi játék: az anyanyelv, a dallam,
amozdulat és az ünnepi viselet legszebb együtteses
ez által teljesedik gyermekeink személyisége.”

A nevelési év folyamán ébren tartjuk kultúránk hagyományait, népszokásokat, amely programsorozatot a Márton Napi vigadalom nyitja még novemberben majd zárja a Pünkösdi mulatság május végén.

Decemberben a karácsonyt irodalmi művek eladásával, a népszokások felelevenítésével, lucázással, regöléssel, betlehemi játékok bemutatásával ünnepeljük.

Az advent időszakában a téli szünet előtti hét a karácsonyvárás jegyében, közösségépítő programokkal telik: mézeskalácssütés, apró ajándékok készítése kézműves foglalkozásokon, madár karácsony, karácsonyi süti parti. Támogatóink jóvoltából az év utolsó tanítási napján valamennyi diák apró meglepetés ajándékkal tér haza. A tanév első időszakában legjobban teljesítők, akik megfelelnek a feltételeknek „Pici Mackó” valamint „Mackó díjat” vihetnek haza.Az advent időszakában a település adventi koszorúján örömmel, közösen diákok és felnőttek együtt gyújtunk gyertyát egy kis ünnepi műsor kíséretében.


„… itt a farsang áll a bál „
/ Gazdag Erzsébet /

Februárban tanulóink izgalommal várják a farsangot. Negyedikes és nyolcadikos lányok és fiúk nyitótánccal, kis műsorral készülődnek. A tanulók osztályonként pedig ötletes jelmezeket készítenek. Amiért természetesen jutalmat kapnak.

” Nem múlnak el Ők, akik szívünkben élnek
hiába szállnak álmok, árnyak, évek.”
/ Juhász Gyula /

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön, a község lakóival együtt emlékezünk az ezernyolcszáznegyvennyolcas forradalomra és szabadságharcra, népünkért, hazánkért életüket áldozó hőseinkre. Az emlékükre állított szobornál helyezzük el virágainkat.

” Becsüld az embereket!
Aki másokat megbecsül,
Maga magát becsüli.”
/ Zrínyi Ilona /

A tavasz, az ébredő természet az iskolánkba is tavaszi zsongást hoz. Március végén április elején készülünk a Húsvétra tojás festéssel, kreatív tárgyak készítésével és természetesen mozgással a „Gyalog galopp!” túrával, amely során a mozgáson kívül fontos, hogy személyes tapasztalatot szerzenek diákjaink a közvetlen természeti környezetünkről is. Mindez szolgálja a mozgás szeretetére és a természet szeretetére nevelést egyaránt valamint a tapasztalaton alapuló ismeretszerzést.

„Iskolahívogató” rendezvényeink kitárják az iskola kapuit az azzal ismerkedni szándékozó nagycsoportos óvodások és szüleik előtt.

Év közben megemlékezünk témanapokon néhány világnapról: Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja. Ezeken a napokon érdekes programok, tanórák kísérletezés és felfedeztető oktatás a célunk.

Május első vasárnapján az osztályok külön-külön osztálykeretben ünneplik az édesanyák ünnepét.

1994 áprilisától minden évben több napos rendezvénysorozattal emlékezünk iskolánk névadójára, Zrínyi Ilonára, amelyet, mint „Zrínyi szellemi torna, erőpróba” hirdetünk meg az utóbbi években június második hetében. Iskolánk aulájában elhelyezett domborműve elé tiszteletünk jeleként pedig virágot teszünk.

Emlékezetes tanulmányi kirándulásokat igyekszünk szervezni diákjaink számára június hónapban.

Évek óta hagyomány, a gyermeknap – családi nap, immáron a szépen felújított községi parkban, változatos szórakoztató programokkal és a támogatók jóvoltából számos meglepetés ajándékkal.


„Mindennap születik valami,
amiért az ember szomorkodik,de mindennap születik valami
,amiért érdemes élni és küzdeni.”
/ Herakleitosz /

Júniusban ünnepélyes tanévzáró valamint ballagási ünnepség keretében zárjuk az elmúlt tanévet, s egyben búcsúztatjuk legidősebb diákjainkat. Ballagó diákjaink az általuk becsülettel őrzött zászló átadásával búcsúznak iskolájuktól.

Jutalmazzuk a legjobban teljesítő diákokat oklevéllel, könyvvel. Az iskolánkat támogató, a Hejőbába Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriumának elnöke továbbtanulást támogató, egyszeri támogatást ad át az arra érdemes nyolcadikosoknak valamint Nemesbikk Község Önkormányzatának polgármestere is ekkor adja át a településén lakó, intézményünkbe járó legjobb tanulmányi eredményű diáknak az egyszeri pénzjutalmát. Köszönetet mondunk a szülői munkaközösségben több éve kiemelkedő munkát végzők segítségéért is ezen a napon.

Lehetőségek szerint nyári táborozást szervezünk vagy közreműködünk tábori programok megvalósításában, a nyári szünet hasznos eltöltése érdekében.

Bakosné Árvai Tünde
igazgató