Zrínyi Ilona Általános Iskola – Hejőbába

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK!

  1. április 19.-től 1-4. évfolyamon már rendes munkarendben, jelenléti oktatásban az iskolában vesznek részt a diákok. 5-8. évfolyam számára folytatódik a tantermen kívüli, digitális munkarend a megszokott rend szerint otthoni munkavégzéssel!
  • Az alsó tagozatos diákok számára jelenléti oktatással párhuzamosan online oktatás nem zajlik. A valamilyen okból otthon maradó diákok a KRÉTA – DKT felületén ismerhetik meg a tanóra feladatait.
  • Az iskolába belépés és benn tartózkodás során a szeptemberben kihirdetett védelmi intézkedések változatlanul kötelezőek (maszk használat, testhőmérséklet mérés,….)!

 

TÁJÉKOZTATOM A TANULÓI HIÁNYZÁSOK, INTÉZMÉNYVEZETŐKÉNT TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL!

Idézem a jogszabály adta lehetőségeket:

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Intézkedési terv a 2020/2021 tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf

 

„8.TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

8.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

8.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

8.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.”

Az említett 20/2012….jogszabály tartalmazza többek között:

„(7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

  1. a) a kétszázötven tanítási órát,
  2. f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

Kérem a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételét, mérlegelését!

 

INTÉZMÉNYÜNK FELKÉSZÜLT AZ 1-4 ÉVFOLYAMOS DIÁKOK JELENLÉTI OKTATÁSÁRA HÉTFŐTŐL (április 19).

VÁRUNK TITEKET KEDVES GYEREKEK!

 

Bakosné Árvai Tünde (intézményvezető)